Sữa chữa cụm kho lạnh bigzer bị thủng bầu ngưng nước vào hệ thống

                                                           Tháo dỡ bộ cụm kho lạnh ra xử lý ẩm

ANước vào máy làm rĩ sét máy nénMMMMMMmdttgRất bẩn cần vệ sinh sạch sẽ2 trục máy nén bigzerBình tách dầu bigzer

Không tồn tại mẫu tin