Đai tu máy nén trục vít

Máy nén lạnh chạy phát ra tiếng ồn to và hiệu suất làm lạnh kém ,ngyên nhân do bộ phận bạc đạn chạy lâu ngày bị mòn,cần đai tu lại máy nén,

* thay mới bộ bạc đạn

*sấy và phủ thêm lớp cách điện của roto

* thay nhớt ,đá lọc

Dịch vụ khác