ĐẠI TU MÁY NÉN PIT TONG NỮA KÍN

Do chủ đầu tư sự dụng máy làm lạnh nước trong thời gia quá dài, mà không chú ý đến việc bảo dưỡng định kỳ,dẫn đến dầu máy máy nén mất khả năng bôi trơn,làm cho bạc đạn máy nén bị mài mòn, dẫn đến máy nén bị cháy,Máy nén hãng mitsubishiphần cơ phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi lắp lạido nhớt mất khả năng bôi trơn,cháy cuộn roto 

Dịch vụ khác